Generalförsamlingen: Iran måste utreda MR-brott och säkerställa fria val

FN:s generalförsamling antog igår sin årliga resolution om situationen för mänskliga rättigheter med 80 röster. Resolutionen är den 67:e i sitt slag och fördömer allvarliga och systematiska människorättskränkningar i landet.

Den kräver att iranska regimen ökar sitt samarbete med FN:s särskilde Iranrapportör och andra FN-experter.

Iran måste acceptera upprepade förfrågningar från FN:s MR-experter att besöka landet och möjliggöra besök. Det kräver generalförsamling i resolutionen som även uppmanar dessa experter att noga fortsätta följa, utreda och rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna.

Ansvariga för MR-brott måste ställas inför rätta

Iran måste inleda en omfattande process för att utkräva ansvar som svar på alla fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. Iran måste upphöra med straffrihet för sådana kränkningar och långvariga kränkningar där rättsväsendet och säkerhetsstyrkor är delaktiga, kräver generalförsamlingen.

Resolution listar en lång rad allvarliga MR-brott som måste utredas bland annat Navid Afkaris fall, utom rättsliga avrättningar och tortyr samt omänskliga straff mot fredliga demonstranter och politiska fångar.

En grupp MR-experter från FN framförde ett liknande krav i ett brev till iranska regimens regering i September. De krävde att regimen utreder och åtalar de ansvariga för 1988 års massaker på tusentals politiska fångar i landet. FN-experterna varnade samtidigt att de kommer att uppmana till en internationell utredning om regimen inte utkräver ansvar.

Internationellt krav på fria val i Iran

Internationella samfundet kräver dessutom att ett fritt och rättvist presidentval i 2021 i Iran för att folket ska kunna fritt uttrycka sin verkliga vilja.

Detta förutser att Iran tillåter en oberoende internationell observation samt låter alla kandidater att delta i presidentvalet i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, enligt det krav som generalförsamlingen framför i sin resolution.

Kravet är förenligt med den tiopunktsplan för framtida Iran som den prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndrådet (NCRI), presenterade i ett möte i Europarådet i april 2006.

Iranska oppositionsledaren välkomnar FN-resolutionen

Iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi välkomnade resolutionen och betonade att den uppmärksammar endast en bråkdel av regimens brott.