Iranska regimens säkerhetsstyrkor skjuter mot civila på Irans gator

Iranska regimens repressiva säkerhetsstyrkor attackerar nu civila på gatorna med avsikt att döda. Det visar videoklipp publicerade på sociala medier och rapporter från Iran.

Attackerna i flera iranska städer under den senaste veckan är en del av regimens nya våg av förtryck. De syftar till att slå ner växande folkligt missnöje och skapa skräck i samhället. Det samtidigt som regimen handskas med flera interna och ekonomiska kriser samt internationell isolering och sanktioner.

Regimens statliga medier och högt uppsatta tjänstemän öppet varnar för en tsunami av protester under den närmaste framtiden.

Regimens högste ledare, Khamenei, betonade vikten av “säkerhet” under ett virtuellt möte med en ny klass av de väpnade styrkorna den 12 oktober och sade. “Säkerhet är den i särklass viktigaste frågan för staten”.

Regimens säkerhetsstyrkor sköt och dödade en ung man, Mohsen Minbashi, på gatan i staden, Esfarayen, i Norra Khorasan-provinsen.