Stor internationell internetkonferens till stöd för ett fritt Iran

En partiöverskridande grupp av kongressledamöter och parlamentariker från båda sidor av Atlanten deltar under fredagen i en internationell internetkonferens till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran.

Svensk- och exiliranier deltar tillsammans med tusentals iranier från hela världen i fredagens stora internationella internetkonferens för att visa sitt stöd för iranska folkets frihetskamp och den prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Bland talarna finns även tidigare högt uppsatta statstjänstemän från USA och EU. Konferensen anordnas inför generalförsamlingens årliga toppmöte i FN samtidigt som det pågår en internationell debatt om politiken gentemot Iran och om att återinföra alla internationella sanktioner mot landet.

Talarna uppmärksammar och diskuterar iranska regimens inhemska förtryck samt hot mot Mellanöstern och resten av välden.

De kommer även att lägga fram förslag på lämpliga politiska åtgärder för att effektivt utmana Teheranregimens aggressiva beteende och människorättskränkningar.

Dessa förslag inkluderar bland annat en uppmaning till internationella samfundet att ingripa för att stoppa den nya vågen av avrättningar av och dödsdomar mot iranska aktivister som deltog i regimkritiska protester över hela landet, framförallt i november 2019.

Detta internationella ingripande måste fokuserar på att stoppa den straffrihet som regimens ledare åtnjuter, påpekar flera talare.

De framför även krav på att det internationella samfundet ska ställa regimens ledare till svars för systematiska och grova MR-brott genom åren, däribland 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran och dödande av 1,500 demonstranter i samband med folkliga protester i november förra året.