Iranska regimen fördöms för två dödsstraff mot arresterad demonstrant

Iranska regimens två dödsstraff mot iranska brottaren, Navid Afkari, har framkallat en våg av internationella fördömanden. Flera internationella och iranska röster uppmanar nu Internationella brottningsförbundet, FN, och MR-organisationer att ingripa för att stoppa Navids avrättning. Iranska regimens så kallade rättsväsende hade dömt Navid Afkari och hans två bröder till piskstraff, fängelse och döden. Bröderna var anklagade för att ha deltagit i regimkritiska protester i augusti 2018.

Navid Afkari dömdes till två dödsstraff, sex och ett halvt års fängelse samt 74 piskrapp, enligt rapporter. Uppgifter till FFFI säger också att regimen utsatte hans bröder för tortyr för att tvinga dem att vittna mot sin bror, Navid Afkari.

Iranska oppositions ledare, Maryam Rajavi, fördömde tortyren mot Navid Afkari och hans bröder. Hon uppmanade omvärlden att stödja och hjälpa bröderna för att göra deras röst hörda i Iran och i världen och agera för att rädda deras liv.