IRAN: Universitetsstudent Ali Younesi: Risk av tortyr i häktet

Den iranska universitetsstudenten Ali Younesi har fångats godtyckligt sedan 10 april 2020. Hans familj tror att han hålls kvar i Teherans Evin-fängelse, där han har nekats tillgång till en advokat och endast tillåtit två korta telefonsamtal till sin familj. De iranska myndigheterna har inte lämnat tydliga skäl för hans arrest. Han är en samvetsfånge som endast riktar sig till sina familjeband och riskerar att bli tortyr eller annan misshandel.

Amnesti internationell vädjar om allmänheten för brådskande dugliga åtgärder.