Avrättning av en rebellisk fånge i Saqqez, en ungdom vid tiden för den påstådda brotten

Det internationella samfundet måste starkt fördöma detta avskyvärda brott, vidta brådskande åtgärder för att stoppa avrättningar och säkra befrielse av fångar.

I morse, 21 april 2020, avrättade mullahs omänskliga regimen Shayan Saeedpour, 17 år vid tidpunkten för hans arrestering, i Saqqez.

Shayan flydde från Saqqez-fängelset under upproret den 27 mars men arresterades några dagar senare av repressiva styrkor och överfördes till Sanandaj-fängelset. Saqqez-fångar gjorde uppror i protest mot deras fortsatta kvarhållning mitt i ett utbrett Coronavirus-utbrott i fängelserna.

Det iranska motståndet uppmanar åter det internationella samfundet att kraftigt fördöma detta avskyvärda brott. I går, NCRI), hade varnat för den överhängande avrättningen av flera fångar, inklusive Shayan Saeedpour.

Fru Maryam Rajavi, den utvalda presidenten för NCRI, hade uppmanat det internationella samfundet, särskilt FN: s generalsekreterare, högkommissionär för mänskliga rättigheter, mänskliga rättighets rådet och alla relevanta FN-föredragande att ingripa för att stoppa avrättningarna och säkra fångarnas frigörelse för att förhindra en större humanitär tragedi i regimens fängelser.