Regimen utnyttjar corona krisen för att stoppa folkliga protester

Corona viruset fortsätter att skörda offer i Iran samtidigt som regimen utnyttjar corona krisen för att stoppa folkliga protester.

Rapporter från Iran säger att dödstaletär idag öven 8000  i 186 städer.

Den förvärrade corona krisen har lett till ökade interna konflikter mellan regimens olika fraktioner. Särskilt noterbart i detta avseende är den interna maktkampen mellan högste ledaren, Khamenei, och regimens president, Hassan Rouhani.

Regimen hade satt in sina säkerhetsstyrkor för att tömma gator och andra offentliga platser på folk. Rapporter gör gällande att det idag råder i praktiken ett inofficiellt undantagstillstånd i hela landet.

Dessa repressiva åtgärder kommer efter att högste ledaren, Khamenei, utsåg stabschefen för regimens väpnade styrkor, revolutionsgardets generalmajor Mohammad Bagheri, till att inrätta en “hälsokommandocentral” för att stoppa spridningen av corona viruset och koordinera “hjälpinsatser”.

Regimen utnyttjar krisen för att stoppa folkliga protester

Det står därmed klart att revolutionsgardets beslut att tömma allmänna platser på folk inte syftar till att bekämpa corona utbrottet utan är en förebyggande åtgärd för att stoppa folkliga protester inför den stundande eldfestivalen i Iran.

Det folkliga missnöjet växer för varje dag efter regimens mörkläggning och otillräckliga insatser som har lett till den nuvarande krisen och de höga dödssiffrorna i landet.