FNs 66:e resolution om missbruk av mänskliga rättigheter i Iran

Efter 66 FN-fördömande måste världssamhället vidta effektiva åtgärder för att stoppa den eskalerande trenden för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de kontinuerliga brott mot mänskligheten av den fundamentalistiska regimen i Iran, sa Maryam Rajavi, den valda presidenten för National Resistance of Iran (NCRI), välkomnade FN: s generalförsamlings antagande av en resolution om  systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Iran.