Amnesty uppmanar världen att fördöma Irans grymma MR-brott

Amnesty International uppmanar internationella samfundet att offentligt fördöma och agera mot den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran under landets UPR-gransking vid FN:s MR-råd, den åttonde november.

Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater, skriver regeringen på sin hemsida.

Iran kommer att granskas inom ramen för den tredje cykeln av UPR-granskningen den åttonde november.

Amnesty uppmanar länder som deltar i Irans UPR-granskning att fördöma de omfattande människorättskränkningarna däribland 1988 års massaker på politiska fångar och lägga fram konkreta rekommendationer för iranska myndigheter att åtgärda dem.