Närmare 180 regimkritiska protester i Iran under augusti

Regimkritiska protester fortsätter att växa i Iran trots regimens brutala nedslag mot folket och aktivister. Rapporter från Iran visar att det förekom närmare 180 protester över hela landet under augustimånad. Detta innebär att det förekom minst sex protester per dag.

Arbetare organiserade mer än 80 protester mot regimen och dess repressiva åtgärder i 29 städer under den senaste månaden. Pensionärer och lärare har också organiserat liknande protester i flera iranska städer.

Iranska regimens domstolar har dömt flera arbetar- och kvinnorättsaktivister till hårda fängelsestraff och piskrapp. Antalet avrättningar har också ökat i landet under de senaste månaderna. Regimens intensifierade förtryck är ett desperat försök ämnat att skapa en atmosfär av rädsla i samhället.

Över 80 procent av iranska folket lever under fattigdomsgränsen. Det iranska samhället är som en vulkan nära utbrott och utmanar prästerskapets grepp om makten.