Tusentals svensk-och exiliranier kräver ny Iranpolitik från regeringen

Tusentals Svensk och exiliranierna demonstrerade i lördags 20/7 2019 i Kungsträdgården i Stockholm och visade sin avsky mot Iranska regimen.

Demonstranterna i Stockholm förkastade både krig och eftergiftspolitiken gentemot regimen. De betonade att Irans framtid avgörs av iranska folket och visade sitt stöd för en demokratisk förändring i Iran genom folket och deras oppositionskoalition, NCRI.

“Vi anser att Iran har ett demokratiskt alternativ i NCRI och Maryam Rajavis tiopunktsplan för framtida Iran. EU och Sverige måste överge sin skamliga eftergiftspolitik som idag rubbar maktbalansen till prästerskapets fördel”, sade Soheila Dashti som hade kommit från Göteborg.

Hon fick gehör från många av talarna bland dem tidigare ministrar från EU:s medlemsstater och europeiska parlamentariker däribland senator Lucio Malan, italiensk senator och gruppledare för partiet FORZA ITALIA i senaten och John Perry, tidigare irländsk minister

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från KD, uppmärksammade iranska regimens repression i sitt anförande och sade, “vi säger till folket i Iran att de inte är ensamma i deras kamp mot repression. Den Svenska regeringen måste gör mer för att stödja dem.”