Tusentals iranier marscherar för ett fritt Iran i Berlin

Tusentals iranier och sympatisörer till Iranska nationella motstånds rådet (NCRI) samlades på lördagen på Brandenburg Gate i Berlin till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran och regimskifte genom det iranska folket och deras motståndsrörelse.

Deltagarna uppmärksammade och visade sitt stöd för de folkliga protester som pågår runtom i Iran sedan början av 2018.

Representanter från iranska samfund i Tyskland samt flera framstående tyska, europeiska och internationella politiker och parlamentsledamöter däribland Patrick Kennedy och Ingrid Betancourt var bland talarna.

Solidaritetsmarschen i Berlin var en av flera solidaritetsmarscher till stöd för ett fritt Iran under junimånad bland annat i Washington DC och Bryssel. Svensk- och exiliranier kommer att delta i en liknande solidaritetsmarsch i Stockholm den 20 juli.

Talarna visade sitt stöd för ett fritt Iran och ställde sig bakom iranierns uppmaning till EU att anta en mer beslutsam politik gentemot prästerskapet i Iran och erkänna iranska folkets rätt att avsätta prästerskapets envälde.