150 Europeiska parlamentärer fördömer kränkning av Mänskliga Rättigheter i Iran och regimens terror planer i utomlands

I ett gemensamt uttalande har 150 ledamöter av Europaparlamentet fördömt den iranska regimens missförhållanden för de mänskliga rättigheterna hemma och dess terror planering i Europa.

Undertecknarna kommer från de sex stora politiska grupperna i Europaparlamentet och representerar 27 EU-medlemsstater. De omfattar 4 Europaparlamentets vice ordförande och 14 kommitté- och delegationsordförande.

Undertecknarna har uttryckt oro för att försämra situationen för mänskliga rättigheter och förtryck av kvinnor i Iran. Parlamentsledamöterna erinrade om att Iran ”har bibehållit det högsta antalet avrättningar i världen per capita under ordförandeskapet för den så kallade”moderat Hassan Rouhani”. Sedan slutet av december förra året har iranska städer varit scenerna av stora uppror och protest mot regimen. Den sociala atmosfären är flyktig och människor kräver grundläggande förändring.