En annan omänsklig åtgärd mot religiösa minoriteter i Iran av Iranska regimen

Shamsi Qudsi Azamian var  en äldre Bahai dam som dog den 2 november och begravdes. Flera dagar senare tagits ut hennes lik från graven. Regimen anser att hon skulle inte begravas i det muslimska begravnings plats, då hon var Bahai.