Iranska regimen avrättade Mohammad Salas

Mohammad Yavar Salas, 51, från Gonabadi Dervishes-samhället, greps under protesterna från februari 2018 på Golestan Avenue. Regimens juridiskt system dömde honom till död på ett godtyckligt sätt, även i strid med sina egna lagar. Han hade upprepade gånger sagt att han hade torterats och pressat till att acceptera falska anklagelser mot honom.

Trots att man lämnat trovärdiga bevis om falskheten av anklagelserna mot Mohammad Salas, avslog mullahs domstolar sitt överklagande och vägrade att återuppta rättegången.

Att bli uppslukad av växande oremediabla inhemska och internationella kriser och populära uppror har mullahsregimen intensifierat brutalt undertryckande och brott mot det iranska folket.

Den härskande tyranni i Iran, som är en skam för modern mänsklighet, måste avvisas från nationenas familj. Alla gärningsmän som dödar det iranska folket bör omfattas av de allvarligaste sanktionerna och påföljderna och bör hållas ansvariga inför internationella tribunaler.