Iran: Självmordstakt på stigande nivå

Självmordstakten under senaste månaderna i Iran har nått till en farlig nivå. Självförstörelse och självmordförsök av kvinnor, män och ungdomar som är överväldigade av fattigdom, förtryck, diskriminering och ojämlikhet, och drivs för att uttrycka sin protest över de nuvarande förhållandena på den mest tragiska och smärtsamma sätten.

Katastrofen har blivit så utbredd att vissa refererar till det som en epidemi. Enligt statliga medier har självmordsförsök bland kvinnor ökat med 66 procent under de senaste fem åren. Siffran är 71 procent bland män under samma period. Siffrorna visar också att självmord bland kvinnor har ökat under det senaste decenniet.

Samtidigt anser en regims expert att ett ökat antal självmordsförsök bland allmänheten bland ungdomar, tonåringar och kvinnor är för att de ser på det som ett sätt att protestera och ropa mot den nuvarande situationen, en situation som driver samhället mot depression. Han erkänner också att det finns många motsägelser i samhället, vilket leder till en social identitetskris.

 
 

Share this Post