MR-experter från FN: Iran måste frige politiska fångar i akut behov av vård

En grupp människorättsexperter från FN uttryckte på torsdagen sin oro över att två politiska fångar i Iran har förnekats medicinsk vård och därmed riskerar att dö i fängelset på grund av allvarligt försämrade hälsotillstånd.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, FN:s särskilde rapportörer för rätten till vård, Anand Grover, FN:s särskilde rapportörer för tortyr, Juan Méndez, FN:s särskilde rapportörer för yttrandefrihet, Frank La Rue, samt FN:s särskilde rapportörer för religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, uppmanade iranska myndigheter att förse fångarna med medicinsk behandling, skriver FN:s råd för mänskliga rättigheter på sin hemsida på torsdagen.

Experterna har framfört ett antal akuta vädjanden till iranska regimens regering beträffande förnekandet av vård och misshandel av bloggaren Mohammad Reza Pourshajari och prästmannen Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi. Men iranska regimens regering har ännu inte gett ett formellt svar på FN-experternas vädjan.

”Vi är djupt oroade över försämrade hälsotillstånd för Pourshajari och Boroujerdi vilka är i behov av brådskande tillgång till specialistvård utanför fängelset”, sade experterna.

”Fängelseledningen har hittills förnekat fångarna denna grundläggande rättighet trots att fängelsets läkare har rekommenderat en sådan akutvård”, tillade experna enligt FN:s MR-råds hemsida.

FN:s MR-experter påminde iranska regimens regering om dess skyldigheter under internationella standarder att respektera fångarnas rätt till vård och att säkerställa en human behandling av fångarna, vilket kräver att sjuka fångar i behov av specialistvård transporteras till en specialiserad institution eller ett civilt sjukhus.

Både ”Pourshajari och Boroujerdi sitter frihetsberövade i fängelse för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrandefrihet”, sade experterna och tillade ”de bör inte bara få brådskande medicinsk behandling utan bör också friges.”

Stöd vårt arbete för mänskliga rättigheter

Bankgiro: 5570-3144

UN Special Rapporteur calls for accountability on human rights abuses in Iran

 

        No to execution  No to prison

A book about situation of human rights in Iran

Crackdown on Iran protests

Debattartikel på GP: Sverige måste sluta stötta Irans brutala regim

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

The recent report of Amnesty International about Iran

Stockholm: Demonstration, Nej till avrättning i Iran den 7 okt

FÖRBUNDETS ÅRLIGA GEMENSKAPS MÖTE

The speech of Javid Rahman the U.N. especial reporter of Human Rights in Iran

Årliga mötet 2020

Categories